1. posvetovanje

POVEZLJIVOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC VEČJIH NESREČ

 1. Uvod

 2. Prispevki udeležencev

 3. Seznam udeležencev posvetovanja

1. Uvod

V Izobraževalnem centru SRC.SI Grimšče pri Bledu je v četrtek, 16. oktobra 2008 potekalo zanimivo posvetovanje v zvezi s tematiko povezljivosti informacijskih sistemov organizacij, ki so vpete v proces odpravljanja posledic večjih nesreč v čezmejni e-regiji (Cross-border Disaster eResponse in the eRegion: Interoperability of Information Systems of the Organizations Involved). Posvetovanje so so-vodili Katja Banovec Juroš, univ. dipl. inž., z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, dr. Tomaž Domajnko, SRC.SI, Sistemske integracije d.o.o. in dr. Jože Gričar s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Udeleženci dobro pripravljenega in obiskanega posvetovanja so največ pozornosti namenili problemom povezljivosti informacijskih sistemov organizacij pri odpravljanju posledic večjih nesreč z uporabo informacijskih tehnologij. Pri pripravah posvetovanja so organizatorji izhajali iz usmeritev slovenske pobude Inovativnost za kakovost  življenja, Slovenija - živi laboratorij, ki spodbuja razvijanje prototipnih rešitev in eksperimentiranje.

Večina razpravljavcev je menila, da je v Sloveniji na tem področju izjemno veliko znanja. Žal ga ne znamo predstaviti javnosti in tudi pri povezovanju nimamo najbolj srečne roke. Tako so posvet prepoznali kot eno od možnosti za nadgradnjo dobro zastavljenih sistemov. Z znanjem, ki ga premoremo, smo zanesljivo »konkurenčni« v EU in ravno slovenske izkušnje bi še kako prav prišle državam v Jugovzhodni Evropi. Če kje, potem se ravno v naši državi vse bolj zavedamo, da nesreče ne priznavajo meja in da moramo podpirati razmišljanja in usmeritev teh dejavnosti v čezmejno e-sodelovanje, v e-regijo Srednje Evrope.

Posvetovanje je bilo povezano tudi z mednarodno delavnico, ki bo na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sredo, 12. novembra 2008. Njen program je že objavljen na http://eLivingLab.org/Safe/Workshop.

Grimšče, 16.10.2008

Na vrh

2. Prispevki udeležencev

Na vrh

3. Seznam udeležencev posvetovanja

 1. Maruša Babnik, univ. dipl. org., raziskovalka
  E-središče, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
 2. Dr. Jana Babnik-Gomišček, svetovalka uprave in direktorica predstavništva v Bruslju
  SRC.SI sistemske integracije d.o.o.
  & podpredsednica, Svet za znanost in tehnologijo RS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_za_znanost_in_tehnologijo_rs/
 3. Katja Banovec Juroš, univ. dipl. inž., sistemski administrator
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
 4. Milan Brajnik, pomočnik direktorja
  Geodetski inštitut Slovenije
 5. Dr. Tomaž Domajnko, direktor razvoja in raziskav
  SRC.SI, Sistemske integracije d.o.o., Ljubljana
  & predsednik, Slovenska tehnološka platforma za programsko opremo in storitve (NESSI)
 6. Blaž Golob, univ. dipl. prav., spec. pravo EU, direktor
  Centre for eGovernance Development (CeGD)
 7. Mag. Edvina Gregorič, dr. med., QSM, strokovna direktorica
  Splošna bolnišnica Izola – Ospedale Generale Isola
 8. Dr. Jože Gričar, redni profesor & direktor E-središča
  Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
  & Kontaktna oseba za eLivingLab
 9. Dr. Andreja Lavrič, višja svetovalka
  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izobraževalni center za zaščito in reševanje
 10. Simona Oblak Zorko, univ. dipl. inž., strokovna sodelavka za izobraževanje in usposabljanje
  Gasilska zveza Slovenije
 11. Mag. Janez Pezelj, generalni sekretar
  RKS Rdeči križ Slovenije
 12. Mag. Ivo Piry, sekretar. vodja sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje
  Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 13. Robert Purič, univ. dipl. inž., direktor
  IMS info d.o.o., Informacijske in medijske storitve Ljubljana
  & Predsednik komisije Odziv na dogodke v primeru izrednih razmer, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
 14. Mag. Dalibor Radovan, vodja razvojnega sektorja
  Geodetski inštitut Slovenije
 15. Dr. Branislav Šmitek, docent
  Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
 16. Dr. Alenka Temeljotov Salaj, sekretarka
  Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 17. Aleksandra Tisnikar, univ. dipl. ekon., predsednica Odbora za premoženjska zavarovanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju
  & direktorica področja Razvoj premoženjskih zavarovanj, Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.
 18. Dr. Andreja Umek Venturini, sekretarka
  Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
  & nacionalna kontaktna oseba za program IST Evropske unije

Na vrh